Poměrně hodně testový den ;)

Jako psát v jed­nom dni z EMG, UIN a dělat úkol na MCH1, to je doce­la maso 😉 Ale vypa­dá to, že EMG by mělo být napros­to v poho­dě (Gaus­so­va věta v inte­grál­ním tva­ru je poměr­ně tri­vi­ál­ní zále­ži­tost, výpo­čty kapa­cit tak­též), UIN — tam už je to hor­ší, ale snad jsem tam nic nepo­dě­lal, uvi­dí­me 🙂 Nebo „nic“ — něco klid­ně, ale kdy­by to zase vyšlo na cca těch 100 bodů, byl bych fakt hod­ně spo­ko­je­nej 😉 No a MCH1 — dife­ren­ci­ál­ní rov­ni­ce 1. řádu, to je tri­vi­ál­ní, tak­že toho bych se nebál 😉 Uvi­dí­me, uvi­dí­me, uvidíme…

Napsat komentář