Malý přehled deadlinů na další období:

Co brzy vypr­ší, co je tře­ba udě­lat:

  • KVD/​UIN 1. mož­nost ode­vzdá­ní semestrál­ky (u mě pomlu­va CIVu) 31. břez­na
  • KVD/​PGM1P Ode­vzdá­ní zp. prá­ce 13. dub­na, obha­jo­ba 14. — 18. dub­na

Pořád mám v tutěch ter­mí­nech bor­del, tak dou­fám, že to nepo­ple­tu, nepro­ho­dím a tak podob­ně.

2 komentáře u „Malý přehled deadlinů na další období:

  1. Mě roz­hod­ně zámě­na ter­mí­nů vadit nebu­de, jen kole­ga by asi rád nebyl 🙂 Chtěl bych jen při­po­me­nout, že 13. 4. je tzv. před­ter­mín. Stan­dard­ní ter­mín je 4. 5., mez­ní oprav­ný pak 19. 5. (pozor oprav­ný je jen do 12:00). Ten vy ale urči­tě potře­bo­vat nebu­de­te 🙂

Napsat komentář