KPG/OSR -- Osobnostní a sociální rozvoj

Ve stejné účebně jako HRV, různé pedagogické metody prakticky, práce s lidmi, super 😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.