KMT/​FV — Finanční výchova

Základ­ní infor­ma­ce o pro­duk­tech, his­to­rii peněz a tak podob­ně. Doce­la hod­ně zají­ma­vé, jsem zvě­dav, jak a kam až se to vyvine.

Napsat komentář