KMT/​EMG

Teo­rie elek­tric­ké­ho pole. Pro lidi, co absol­vo­va­li KTE/​TE a KTE/​TE2 je to brn­kač­ka, ale vypa­dá to stej­nak na dost hus­tej před­mět 😉 😉

Napsat komentář