První seminář z KVD/​APS

Dnes jako svůj prv­ní před­mět v 2. semest­ru jsem absol­vo­val KVD/​APS, tedy ana­lo­go­vé prv­ky a sys­témy. Vypa­dá to, že pro člo­vě­ka s prů­mys­lov­kou a FEL tohle bude poměr­ně základ­ní a jednoduché.

Pro názor­nost při­klá­dám prv­ní tři pří­kla­dy ze semi­ná­ře, jed­ná se o sou­bo­ry do pro­gra­mu „Mul­ti­sim“.

[wpba-atta­chment-list]

Napsat komentář