Rozlučka s docentem Raunerem ;)

Prá­vě jsem se vrá­til z roz­luč­ko­vé akce — zají­ma­vá zále­ži­tost 😉 Jed­lo se, ostat­ní i hod­ně pili… a musím hod­no­tit, že na všech katedrách je to stej­né 😉 😉 Pros­tě legra­ce, riva­li­ta s che­mi­ká­ře­ma, vtíp­ky doc. Rau­ne­ra… no, bylo pros­tě veselo 😉

Napsat komentář