MMM1 -- statistika výsledků z pondělka:

Ahoj všem, udělal jsme si takovou malou statistiku výsledků. Do těchto výsledků jsem zvlášť započítal pouze lidi, kteří mají více, než nula.

Zdrojová data

Vycházím z následujících tabulkových dat:

Počet bodů
6 10 11.5 10.5 10.5 15 1.5 12
5.5 11 10 9 8 8.5 11.5 6
10.5 10 4 5.5 10 13.5

Celkový průměr (bodový) je tedy zaokrouhleně 10,45 bodů, čili z těch, kteří dosáhli více než nula bodů můžeme tvrdit, že v průměru na body byl test úspěšný.

Mluvíme-li o číselných hodnotách, máme celkem 8 neúspěšných a 13 úspěšných výsledků.  Započítám-li výsledky i těch, kteří dosáhli nul či vůbec na test nepřišli, bylo celkem 10 nul, v průměru tedy výsledek 7,18 bodů a k 8 neúspěšným tak příbývá i těchto 10 neúspěšných, celkem tedy 18 neúspěšných.

Mluvíme-li o úspěšných, bylo 1× 15 bodů, 1× 13,5 bodů, 1× 12 bodů (oujé), 2× 11,5 bodů, 1× 11 bodů, 3× 10,5 bodů a 4× 10 bodů. Vážený bodový průměr z těchto hodnot, který se počítá jako:

Prumer = \frac{bodu \times pocet + bodu_2 \times pocet_2 + \ldots + bodu_n \times pocet_n}{\sum pocet}

Tento průměr vychází jako 11,23 bodů. Nu, proč ne 😉

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.