Kde pak ty, matematiko, jen jsi? ;)

Už doce­la chví­li čeká­me, tím my mys­lím naše sku­pi­na, na výsled­ky MMM1 😉 Pořád se nedo­sta­vu­jí, už padla různá řeše­ní a teo­rie — např. že to paní magistře sežral pes, tak­že by nám to moh­la dát všem kon­tu­mač­ně tře­ba 😉 😉

Nu nic, musí­me vydr­žet, páni a dámo­vé 😉 Hod­ně zda­ru všem 😉

Napsat komentář