CBG/​BIO — Obecná biologie (materiály, přednášky)

Stu­dent­ka KKJ mi dala k zve­řej­ně­ní mate­ri­á­ly na před­mět CBG/​BIO. Prý dal­ší budou při­bý­vat, tak se máme na co těšit 😉 😉

[wpba-atta­chment-list]

Napsat komentář