Zvláštní týpek mluví o zvláštních věcech před CBG/​GEO

O podiv­né zpes­t­ře­ní se posta­ral jaký­si týpek s korál­ky na krku, kte­rý asi 10 minut před čtvr­teč­ní před­náš­kou z CBG/​GEO začal u pul­tí­ku vyprá­vět o jakých­si „hova­di­nách“ (přes­ně tak to nazval, pou­ze citu­ji), začal vyprá­vět o tom, že pení­ze již nema­jí hod­no­tou, pro­to­že jsou nekry­té (ve své pod­sta­tě), ale nějak moc moud­rý jsem z toho více nebyl, při­znám se 🙂

No, zají­ma­vé 😉 😉

Napsat komentář