UJP/​AB3 — Writing Assignment 1

Neza­po­meň­te, že ten­to týden byly zadá­ny domá­cí prá­ce, esej na jed­nu stra­nu. Více infor­ma­cí najde­te na cour­se­ware, kde jsou i přes­ná spe­ci­fi­ka zadá­ní.

Napsat komentář