KMT/MMM1 -- Metody matematického modelování 1

Metody matematického modelování vypadají na poměrně zajímavý předmět -- co se tedy aelspoň pro obor matematika týče. Berou se naprosté základy, což velmi příjemné pro lidi, kteří už matematiku "v surové formě" takto pozapomněli a rádi si obsah zopakují.

Co se mé osoby týče, vedlejší "sloup" (prostě druhý obor, který se studuje paralelně s prním) bych si matematiku nevybral -- ale určitě ne kvůli tomuto předmětu, spíše proto, že k matematice mám trošku ambivalentní vztah a nejsem si jist, že bych ji "jako kamarádku" snesl déle, než pár hodin.

Naprosto ale souhlasím a podporuji nutnost její výuky a jejího pochopení studenty -- jak maturitních oborů, tak i dalších byť i netechnických oborů na VŠ. Stejně i jako inženýr musí dobře umět češtinu a měl by mít jakýs-takýs všeobecný přehled o světě, by i student třeba politologie měl umět základy matematiky. Jasně, že nemusí umět derivovat (i když některé politiky by to zderivovat chtělo 🙂 ), ale krátit zlomky a umět základní zběhlostní úlohy, to by měl umět opravdu každý, kdo má maturitu. A tento předmět vypadá, že bude pro takovou průpravu více než vhodný.

Materiály budou (skeny z přednášek a cvičení od vyučujících) na CW, nicméně až si pořídím skener, některé výpočty sem (nejspíše) taktéž dám, pokud uvážím, že je to dostatečně čitelné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.